Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Một 8 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 15,1-10