Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Một 3 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 14,1.7-11