Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười Một 2 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,37-40