Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười 31 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,22-30