Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười 30 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,18-21