Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9