Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,54-59