Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười 23 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,35-38