Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười 22 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,13-21