Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười 19 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,1-7