Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười 11 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,5-13