Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 11,1-4