Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười 6 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,17-24