Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,13-16