Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười 3 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,57-62