Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Chín 30 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 9,37-42.44.46-47