Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Chín 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,18-22