Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,7-9