Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Chín 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 9,1-6