Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Chín 25 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,19-21