Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Chín 24 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,16-18