Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 22 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 8,4-15