Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 20 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,36-50