Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Chín 18 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,11-17