Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Chín 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 7,1-10