Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 13 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,27-38