Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Chín 12 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,20-26