Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Chín 11 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 6,12-19