Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 8 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 1,1-16.18-23