Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Chín 7 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,33-39