Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Chín 6 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11