Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Chín 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4, 38-44