Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Chín 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,14-30