Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tám 31 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 25,1-13