Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tám 30 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 24,42-51