Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tám 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,23-26