Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tám 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 23,13-22