Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tám 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,61-70