Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tám 19 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6, 51-59