Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tám 18 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 19, 13-15