Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tám 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 18:21-19:1