Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tám 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1,39-56