Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tám 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 18,1-5.10.12-14