Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tám 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 12,24-26