Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tám 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6, 24-35