Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tám 3 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13, 54-58