Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tám 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,44-46