Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Bảy 29 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga. 6, 1-15