Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Bảy 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,24-30