Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Bảy 27 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,18-23